Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef för markanvändning och planläggning vid Kommunförbundet.