Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef för markanvändning och planläggning vid Kommunförbundet.

På Twitter: @annekjarva