Kuvassa Annika Korpela

Skribenten är jurist vid Kommunförbundet.

Kuvassa Annika Korpela
Skribent

Ändringarna i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FINLEX) trädde i kraft i juli 2021. Utifrån antalet förfrågningar, e-postmeddelanden och telefonsamtal om tillämpningen av paragraferna som vi på Kommunförbundet har fått är det lätt att dra slutsatsen att denna förändring inte har