Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @ErjaLindberg

Skribent

Efter den avkopplande sommaren är det dags att bereda sig på en arbetsdryg höst med sysselsättningsfrågor. Beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 har tagit ett kliv framåt. Tack vare kommunernas enade uppslutning i remissbehandlingen som avslutades i somras har lagförslaget

Genom ett öppet webbevenemang som ordnades tisdag 12.10.2021 inledde Undervisnings- och kulturministeriet en diskussion om utvecklandet av möjligheterna till kontinuerligt lärandet inom utbildningssystemet. Som bas för den fortsatta beredningen har Undervisnings- och kulturministeriet utarbetat