Erja Lindberg 30.8.

Arbetsdryg höst i sysselsättningens tecken

Efter den avkopplande sommaren är det dags att bereda sig på en arbetsdryg höst med sysselsättningsfrågor. Beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 har tagit ett kliv framåt. Tack vare kommunernas enade uppslutning i remissbehandlingen som avslutades i somras har lagförslaget preciserats i fråga om kommunernas organiseringsansvar, produktionen av tjänster och finansieringsmodellen. Riktlinjerna för organiseringsansvaret är dock tyvärr oförändrade och lagförslaget behandlas i riksdagen under hösten. För att reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 ska lyckas så bra som möjligt, spelar de lösningar som gäller organiseringsansvaret en viktig roll. Varje kommun borde ha organiseringsansvar som en del av finansieringsansvaret. Det här har vi på Kommunförbundet efterlyst och vi kommer att fortsätta med det. Intressebevakningen för kommunerna upphör inte här.

När det enda säkra är att det blir en förändring

Ett mål som är värt att stödja är att ansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna samtidigt som tjänsterna förnyas innehållsmässigt. Det ger kommunerna nya verktyg för att stärka livskraften och öka sysselsättningen. Till förändringar hör dock alltid halvfärdighet, osäkerhet och ovisshet, och det måste man acceptera. Vi på Kommunförbundet stöder kommunerna i de här processerna. Mellanfasen och övergångsåren är utmanande, men år 2025 har vi en ny och helt annorlunda kommun, när social- och hälsovården har överförts till välfärdsområdena och sysselsättningen får en allt större roll i kommunen. Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 ger kommunerna nya och efterfrågade verktyg för att öka kommunernas livskraft och kommuninvånarnas välfärd. Det är viktigt att förstå omfattningen av de nya uppgifterna. I fortsättningen kommer man inte längre att hantera enbart arbetslöshet, utan även göra den egna kommunen och regionen livskraftigare. 

Kommunförbundet stöder kommunerna i förändringen genom anvisningar, råd, insamling av och information om god praxis, nyttiga och omfattande nätverk, kommunikation, handböcker och statistik av olika slag.  När lagpaketet har antagits i riksdagen börjar vi raskt planera förändringen.

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @ErjaLindberg