Kort om skribenten

Skribenten är sakkunnig vid Kommunförbundet.

På twitter: @AhonenWalker