Blogi: Mari Ahonen-Walker

Digitalt och till fots – det kommunala ungdomsarbetet under undantagsförhållanden

Regeringens beslut i mitten av mars stängde många kommunala verksamhetsställen, även ungdomsgårdarna. Men de som arbetar inom det kommunala ungdomsarbetet stannade inte upp för att grubbla över de stängda lokalerna. Tvärtom kavlade de upp ärmarna och började snabbt arbeta i andra miljöer.

Under de rådande undantagsförhållandena bemöter ungdomsarbetet de unga på tre sätt. Man finns på digitala plattformar i mångskiftande fritidsaktiviteter, går ut för att nå de unga på offentliga platser och på gatorna samt arbetar individuellt med unga som befinner sig i krävande eller sårbara situationer.

Smidig utveckling och god aktivitet

Under undantagsförhållandena har kommunerna smidigt tagit i bruk olika digitala plattformar och appar. Utöver de sociala medier som de unga använder utnyttjas i ungdomsarbetet i stor utsträckning videoförbindelser och streaming. Tack vare de digitala verktygen finns det fortfarande ett brett spektrum av tjänster inom ungdomsarbetet, bland annat öppet arbete, grupp- och hobbyverksamhet, evenemang, kulturellt ungdomsarbete, ungdomsfullmäktigen och riktat ungdomsarbete. 

Även i arbetet på individuell nivå utnyttjas i huvudsak digitala verktyg, men man kan också träffas ansikte mot ansikte med de unga om man bedömer att behovet finns. Detta kan ske till exempel genom att vistas ute i friska luften tillsammans. Då är det lätt att ta hänsyn till de restriktioner som utfärdats för att förhindra att epidemin sprids.

Under undantagsförhållandena har det patrullerande ungdomsarbetet fått ökad betydelse. I detta arbete är målet att råda de unga som påträffas att gå hem och hänvisa dem till de digitala tjänster som riktar sig till unga. Det patrullerande ungdomsarbetet bidrar ofta med att sammanställa och upprätthålla av en lokal lägesbild , vilket för sin del stöder andra myndigheters verksamhet. Det patrullerande ungdomsarbetet är således av betydelse också med tanke på kommunernas beredskapsverksamhet.

Samarbete är styrka

Den goda praxisen, modellerna och stödet som ungdomsarbetet bidragit med i undantagsförhållandena har under de senaste veckorna delats vidare mellan enskilda anställda och på riksplanet kommunerna emellan. Kommunerna tackar de anställda för att de ivrigt tagit till sig nya verktyg och för det mångsidiga samarbetet kommunerna emellan.

I praktiken har man också samarbetat med organisationer, och till exempel ungdomsarbetarnas arbetsinsats i de största städerna har skett via de riksomfattande digitala kanaler som upprätthålls av organisationer, såsom chatten Sekasin eller nätungdomslokalen Netari. 

Ungdomsarbetet i de ungas nya vardag

I motsats till vissa rykten ligger ungdomsarbetet alltså inte på is, utan finns i högsta grad också med i de ungas nya vardag. Under undantagsförhållandena har ungdomsarbetet en kanske ännu större betydelse än vanligt. Inom ungdomsarbetet hör man de ungas oro, stöder dem i nya rutiner, upprätthåller hobbyverksamhet, ger dem en känsla av att lyckas och meningsfull sysselsättning.

Med ungdomsarbetet förebyggs många problem bland unga och familjernas vardag underlättas. Dessutom får - och bör - aktiv samvaro och glädje vara en del av de ungas liv också under osäkra och exceptionella tider.

 

Kommunförbundet utredde vecka 13 det kommunala ungdomsarbetets verksamhet under undantagsförhållanden. Ett sammandrag (på finska) finns här.

Skribent

Skribenten är sakkunnig vid Kommunförbundet.

På twitter: @AhonenWalker