Skribenten är chefekonom vid Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaPunakallio

Skribent

Regeringen Sanna Marin har i enlighet med regeringsprogrammet satt igång många åtgärder som påverkar kommunernas inkomster och utgifter under regeringsperioden. Regeringens beslut har beskrivits bland annat i den artikel som publicerades i chefekonomens spalt 6.11.2020 och i

Skribent

egeringen har lagt fram sin finanspolitik och sina kommunekonomiska åtgärder i regeringsperiodens första plan för de offentliga finanserna. Planen för de offentliga finansernaexternal link uppdateras i samband med ramförhandlingarna, men på grund av de undantagsförhållanden som coronakrisen

Skribent

Höstens budgetmangling överraskade kommunerna och samkommunerna. Kommunernas besvärliga ekonomiska situation och de stigande kostnaderna till följd av coronan laddade förväntningarna på ett utökat coronastöd, men budgetmanglingen förväntades i övrigt bara dela ut knapphet och strama tyglar för både

Skribent

Sommaren är inte bara semestertider utan en tid då kommunerna senast måste utarbeta sina budgetramar för de närmaste åren. Efter sommaren kommer budgeteringen att handla om beredningen av budgeten för år 2021. Även om diskussionen i år mest handlat om coronakrisens ekonomiska konsekvenser så måste