Terhi Päivärinta är chef för Kommunförbundets utbildnings- och kulturenhet.

Twitterkonto:  @TerhiPaivarinta

 

 

Bland de reformer som regeringen vill driva igenom är utvidgningen av läroplikten en som väckt starka åsikter för och emot. Diskussionen har fokuserat på om detta ”tvång”, och de resurser som används för det, ger de effekter som eftersträvas. Med andra ord, är en utvidgning av läroplikten till 18 år

Regeringen beslutade förra veckan att grundskoleeleverna ska återvända till närundervisningen den 14 maj. Beslutet är bra och motiverat, inte minst med tanke på elevernas jämlikhet och välmående. Regeringens beslut grundar sig på hälsovårdsmyndigheternas bedömning av lägesbilden för coronaviruset