Terhi Päivärinta är direktör för enheten undervisning och kultur vid Kommunförbundet.

På Twitter:  @TerhiPaivarinta

 

 

Kommunen skapar grunden, är Kommunförbundets kommunalvalsslogan. Det gäller också för utbildningen, som i hög grad sköts av kommunerna. Till kommunernas uppgifter hör att ordna småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Det är frivilligt för kommunerna att ordna utbildning

För ett år sedan planerade vi terminsavslutningar och julfirande som vanligt den här tiden. Vem hade då kunnat ana hur det nya året skulle bli. I december började man höra nyheter om en ny virussjukdom i Kina, men det kändes mycket avlägset då. I mitten av mars konstaterades att

Bland de reformer som regeringen vill driva igenom är utvidgningen av läroplikten en som väckt starka åsikter för och emot. Diskussionen har fokuserat på om detta ”tvång”, och de resurser som används för det, ger de effekter som eftersträvas. Med andra ord, är en utvidgning av läroplikten till 18 år

Regeringen beslutade förra veckan att grundskoleeleverna ska återvända till närundervisningen den 14 maj. Beslutet är bra och motiverat, inte minst med tanke på elevernas jämlikhet och välmående. Regeringens beslut grundar sig på hälsovårdsmyndigheternas bedömning av lägesbilden för coronaviruset

I den offentliga debatten har det tidvis förekommit påståenden om att kommunerna inte satsar tillräckligt på den grundläggande utbildningen. Påståendet är beklagligt och tål ingen närmare granskning. I verkligheten har kommunerna burit sitt ansvar för den grundläggande utbildningen och genom sina