Yleiskirje/Cirkulär 1/80/2008, Kirsi Ylipekka/eg, 13.1.2009

Förteckning över cirkulären under 2008

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2008 yleiskirjeistä.

-----------

Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2008.

SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Jyrki Laurinmäki  
hallintojohtaja 
administrativ direktör

Kirsi Ylipekka
arkistopäällikkö
arkivchef

Liite/Bilaga
Yleiskirjeluettelo/Förteckning över cirkulär