Storbritannien

Här finns en lista över alla kommuner i Finland som har vänort i Storbritannien.

L

Vänorter
Worcestershire County
Great Britain

T

Vänorter
Devizes
Great Britain