Kontaktuppgifter

Besöksadress

Suensaarenkatu 4

Postadress

95400
TORNEÅ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
tornion.kaupunki@tornio.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
851
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Szekszárd
Ungern 1986
Devizes
Great Britain
Hammerfest
Norge
Vetlanda
Sverige
Ikast
Danmark
Kirovsk
Ryssland