Torneå

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Suensaarenkatu 4

Postadress

95400 TORNEÅ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
tornion.kaupunki@tornio.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
851
Språkförhållande
Finskspråkig