Lahtis

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Harjukatu 31

Postadress

PB 202 15101 LAHTI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lahti.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
398
Språkförhållande
Finskspråkig