Japan

Här finns en lista över alla kommuner i Finland som har vänort i Japan.

J

Vänorter
Niiza
Japan 1997

K

Vänorter
Izumo
Japan
Vänorter
Sobetsu
Japan

R

Vänorter
Fukauramachi
Japan 2006