Ranua

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Aapiskuja 6 B

Postadress

97700 RANUA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ranua.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
683
Språkförhållande
Finskspråkig