Kontaktuppgifter

Besöksadress

Aapiskuja 6 B

Postadress

97700
RANUA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ranua.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
683
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Fukauramachi
Japan 2006
Balsfjord
Norge 1982