Statistik över kommunalval och demokrati

Uppgifter om kommunala organ, förtroendevalda och deras arvoden

En gång per fullmäktigeperiod sammanställer Kommunförbundet information om kommunala organ, förtroendevalda och deras arvoden. För den fullmäktigeperiod som inleddes 1.6.2017 har det redan publicerats en utredning över antalet ledamöter i fullmäktige i de olika kommunerna.

 

Antal fullmäktigeledamöter

Rapporten Valtuustokoot Manner-Suomen kunnissa valtuustokaudella 1.6.2017-31.5.2021 -behandlar antalet fullmäktigeledamöter och utvecklingen av antalet i fastlandskommunerna och i de övriga nordiska länderna.

I Excel-filen i slutet av denna sida anges antalet fullmäktigeledamöter i de olika kommunerna 1.6.2017.

Meddelande om storleken på fullmäktige 13.1.2017: Fullmäktigestorleken ändras i var tredje kommun – växer endast i två

 

Kommunalvalskandidater

Sammanlagt 33 618 kandidater ställde upp i kommunalvalet i april 2017, vilket är 3 507 färre än i föregående val. Av Kommunförbundets kandidatanalys framgår att antalet unga kandidater minskade och antalet kvinnor ökade.

 

Arvoden och ersättningar

Rapporten Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013 innehåller jämförelsematerial om mötesarvoden för kommunala förtroendevalda, ersättning för inkomstbortfall, arvoden som betalas för viss tid, årsarvoden till ordförande och andra särskilda arvoden och ersättningar. Uppgifterna baserar sig på material som Kommunförbundet fått av kommunerna. De senaste uppgifterna är från år 2013. Kommunförbundet gör en ny utredning över arvodena för den fullmäktigeperiod som inleddes 1.6.2017, och resultaten av utredningen publiceras i början av år 2018.

 

Kommunernas förtroendevalda och organ

Uppgifter om fullmäktige- och styrelseordförandena i fastlandskommunerna under den fullmäktigeperiod som inleddes 1.6.2017 finns i bilagan till meddelandet. En ny rapport över ordförandena blir klar i slutet av år 2017.

Rapporten Kokokuva Manner-Suomen kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajista vuonna 2013 ger en profil över ordförandena i fullmäktige, styrelser och nämnder. Rapporten innehåller också uppgifter om organens ledamöter.

Rapporten Kuntavaalit, luottamushenkilöt ja toimielimet ARTTU2-kunnissa vuosina 2005-2013 innehåller en översikt över kommuninvånarnas deltagande i kommunalval med tanke på kandidatuppställningen och det egentliga valdeltagandet. Andra delen av rapporten fokuserar på kommunala förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och nämnder. I publikationen finns också information om andra kommuner utöver ARTTU2-kommunerna.

I tjänsten om kommunernas organ kan man söka kommunspecifika uppgifter om strukturen hos kommunernas organ under den fullmäktigeperiod som inleddes 1.6.2017.

Länkar till andra informationsproducenters valrapporter

Sami Borgs och Sari Pikkalas statistikrapport Kuntavaalitrendit (2017)

Statistikcentralens rapport Bakgrundsanalys av kandidaterna i kommunalvalet 2017

tags
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto
Sirkka-Liisa Piipponen

Förnamn
Sirkka-Liisa
Efternamn
Piipponen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2741
Mobiltelefon
+358 50 448 3366
Ansvarsområden
  • Utredningar som gäller förtroendevalda, organ och arvoden
  • Informationsproduktion i samband med kommunalval
  • Nätverket för kommunal demokrati
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Statistiksakkunniga