Kommunalekonomin och staten

ekonomi och staten
Livskraft, tillväxt och sysselsättning som utmaningar för den kommunala ekonomin  -publikation

Livskraft, tillväxt och sysselsättning som utmaningar för den kommunala ekonomin

I kommunsektorn är livskraft ett relativt nytt och mångfasetterat begrepp. Ett centralt element är en effektiv och fungerande närings- och servicestruktur som lockar och engagerar företag, organisationer och människor i olika åldrar.
narrow
Kommunekonomin mot 2020-talet -publikation 

Kommunekonomin mot 2020-talet

De utredningar som gjorts om kommunernas och landskapens ekonomi har hittills främst gällt övergångsperioden, medan tiden därefter fått mindre uppmärksamhet. Syftet med publikationen är att presentera utsikter, smärtpunkter och utmaningar samt ge ...
narrow
tags