Kommunalekonomin och staten

Kommunalekonomin och staten

 

Här behandlas följande uppgiftshelheter:  

Regeringsprogrammet 

 • Statsminister Sanna Marins I regering, utnämnd den 10 december 2019

Samarbetet mellan kommunerna och staten 

 • Förhandlingsförfarandet mellan kommunerna och staten samt Delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (Kuthanek)

Planen för de offentliga finanserna och programmet för kommunernas ekonomi 

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2021-2024

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2020-2023

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2019–2022

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2018–2021

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2017–2020

Statens budgetpropositioner  

 • Statens budgetpropositioner åren 2018-2021

Anpassningsprogram för den kommunala ekonomin  

 • Åren 2009-2015

Nytt styrsystem för de offentliga finanserna 

 • Kommunens ekonomi i balans – men hur?, 2020

 • Livskraft, tillväxt och sysselsättning som utmaningar för den kommunala ekonomin, 2019

 • Kommunekonomin mot 2020-talet, 2018

 • Den nya kommunens ekonomi år 2019 - Vård- och landskapsreformens verkningar, 2017

 • Nytt styrsystem för de offentliga finanserna – från balans till överskott i den kommunala ekonomin, 2016 

 

tags