Kommunalekonomin och staten

Kommunalekonomin och staten

 

Här behandlas följande uppgiftshelheter:  

Regeringsprogrammet 

 • Statsminister Sanna Marins I regering, utnämnd den 10 december 2019

Samarbetet mellan kommunerna och staten 

 • Förhandlingsförfarandet mellan kommunerna och staten samt Delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (Kuthanek)

Planen för de offentliga finanserna och programmet för kommunernas ekonomi 

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2021-2024

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2020-2023

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2019–2022

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2018–2021

 • Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2017–2020

Statens budgetpropositioner  

 • Statens budgetpropositioner åren 2018-2021

Anpassningsprogram för den kommunala ekonomin  

 • Åren 2009-2015

Nytt styrsystem för de offentliga finanserna 

 • Kommunens ekonomi i balans – men hur?, 2020

 • Livskraft, tillväxt och sysselsättning som utmaningar för den kommunala ekonomin, 2019

 • Kommunekonomin mot 2020-talet, 2018

 • Den nya kommunens ekonomi år 2019 - Vård- och landskapsreformens verkningar, 2017

 • Nytt styrsystem för de offentliga finanserna – från balans till överskott i den kommunala ekonomin, 2016 

 

Open all

Delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (Kuthanek)

Vid förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna behandlar man lagstiftning som gäller kommunerna, principiellt betydelsefulla och omfattande frågor som gäller kommunal förvaltning och ekonomi. Förfarandet har fastställts genom förordning (596/2015).

Förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna tillämpas i samband med kommunekonomiprogrammet och behandlingen av frågor som gäller kommunerna vid delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning.

Vid finansministeriet finns ett samarbets- och förhandlingsorgan för statsförvaltningen och Finlands Kommunförbund. Organet går under namnet delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (Kuthanek). I delegationen ingår även representanter för undervisnings- och kulturministeriet samt social och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund.

Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning har till uppgift att behandla:

 • utvecklingsplaner och lagstiftningsprojekt som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning medan planerna och projekten utarbetas
 • statens budgetförslag till de delar det gäller den kommunala ekonomin
 • regeringspropositioner som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning innan propositionerna behandlas i statsrådet
 • kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna
 • andra viktiga ärenden som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning.

Delegationen har en ekonomisektion och en utvärderingssektion som bereder ärenden. Ekonomisektionen bereder utvecklingsprognosen för kommunekonomin, och utvärderingssektionen samordnar och förenhetligar utvärderingen av den basservice som kommunerna ordnar. Utvärderingssektionen bereder en utvärderingsplan för basservicen som omfattar regeringsperioden, och den kompletteras årligen.

Delegationens sammanställning undet tiden 15.1.2021-14.1.2024:

Finansminiteriet:

kommunminister Sirpa Paatero 
(understatssekreterare Päivi Nerg)

avdelningchef Jani Pitkäniemi 
(regeringsråd Minna-Marja Jokinen) 

budgetchef Sami Yläoutinen 
(biträdande budgetchf Annika Klimenko) 

konsultativ tjänsteman Niina Huotari 
(budgetchf Tero Tyni) 

Social- och hälsovårdsministeriet: 

avdelningschef Kari Hakari 
(avdelningschef Satu Koskela) 

Undervisnings- ja kulturministeriet: 

avdelningschef Eeva-Riitta Pirhonen 
(konsultativ tjänsteman Timo Ertola) 

Finlands Kommunförbund: 

verkställande direktör Minna Karhunen 
(direktör för lagärenden Juha Myllymäki) 

vice verkställande direktör Timo Reina 
(direktör Jarkko Huovinen) 

vice verkställande direktör Hanna Tainio
(direktör Tarja Myllärinen)

direktör Terhi Päivärinta
(sakkunnig Päivi Väisänen-Haapanen)

direktör, kommunalekonomi Ilari Soosalu
(ledande jurist Arto Sulonen)

chefekonom Minna Punakallio
(Direktör för kommunal ekonomi Sanna Lehtonen)               

Läs mer:

Bilaga:

På finska: Kuntaliiton näkemykset Julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmisteluun 2022-2025
Muistio 16.2.2021 Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnalle

På finska: Kuntaliiton näkemykset Julkisen talouden suunnitelman valmisteluun
Muistio 12.2.2020 Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnalle

På finska: Kuntaliiton näkemykset hallitusohjelmasta ja valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman valmistelusta
Kuntaliiton muistio 13.6.2019 Kuntalouden ja -hallinnon neuvottelukunnalle

tags