Kontaktuppgifter

Postadress

PB 34
37801
Ackas

Telefonnummer
Allmän e-postadress
akaan.kaupunki@akaa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
020
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Bolentin Vale
Rumänien
Hallsberg
Sverige
Klippan
Sverige
Sakskøping
Danmark
Sande
Norge
Tapa
Estland