Rumänien

Här finns en lista över alla kommuner i Finland som har vänort i Rumänien.

A

Vänorter
Bolentin Vale
Rumänien

K

Vänorter
Craiova
Rumänien

B

Vänorter
Aiud
Rumänien

T

Vänorter
Brasov
Rumänien 1981

Å

Vänorter
Constanza
Rumänien 1958