Vesilahti

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Lindinkuja 1

Postadress

37470 VESILAHTI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
vesilahdenkunta@vesilahti.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
922
Språkförhållande
Finskspråkig