Kontaktuppgifter

Besöksadress

Lindinkuja 1

Postadress

37470
VESILAHTI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
vesilahdenkunta@vesilahti.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
922
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Rõuge
Estland 2000
St. Georgen
Tyskland 2002