Alavieska

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Pappilantie 1

Postadress

85200 ALAVIESKA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
alavieskan.kunta@alavieska.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
009
Språkförhållande
Finskspråkig