Ylivieska

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ratakatu 1

Postadress

PB 70 84101 YLIVIESKA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ylivieska.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
977
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Voss
Norge
Viimsi
Estland
Walden
Kanada