Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Oulaistenkatu 12
86300
OULAINEN

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunki@oulainen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
563
Språkförhållande
Finskspråkig