Merijärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kunnantie 1

Postadress

86220 MERIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
merijarven.kunta@merijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
483
Språkförhållande
Finskspråkig