Kontaktuppgifter

Besöksadress

Suupantie 11

Postadress

33960
BIRKALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@pirkkala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
604
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Gladsaxe
Danmark 1980
Ski
Norge 1980
Solna
Sverige 1980
Valjala
Estland 1991