Birkala

Contacts

Besöksadress

Suupantie 11

Postadress

33960 BIRKALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@pirkkala.fi

Local information

Kommunnummer
604
Språkförhållande
Finskspråkig

Neighboring municipalities