Tammerfors

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Aleksis Kiven katu 14-16 C

Postadress

PB 487 33101 TAMMERFORS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@tampere.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
837
Språkförhållande
Finskspråkig