Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ounastie 165

Postadress

99400
ENONTEKIÖ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@enontekio.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
047
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner