Kontaktuppgifter

Besöksadress

Puthaanrannantie 15

Postadress

PB 25
99301
MUONIO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@muonio.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
498
Språkförhållande
Finskspråkig