Högfors

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Valtatie 26

Postadress

PB 50 03601 HÖGFORS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@karkkila.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
224
Språkförhållande
Finskspråkig