Kontaktuppgifter

Besöksadress

Yhdystie 5

Postadress

12700
LOPPI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
lopen.kunta@loppi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
433
Språkförhållande
Finskspråkig