Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ilkantie 18

Postadress

PL 23
60801
ILMAJOKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ilmajoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
145
Språkförhållande
Finskspråkig