Laihela

Contacts

Besöksadress

Laihiantie 50

Postadress

66400 LAIHELA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
laihian.kunta@laihia.fi

Local information

Kommunnummer
399
Språkförhållande
Finskspråkig

Neighboring municipalities