Kontaktuppgifter

Besöksadress

Laihiantie 50

Postadress

66400
LAIHELA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
laihian.kunta@laihia.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
399
Språkförhållande
Finskspråkig