Kontaktuppgifter

Besöksadress

Pohjankyröntie 136

Postadress

61500
STORKYRO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
isokyro@isokyro.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
152
Språkförhållande
Finskspråkig