Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 41
68601
JAKOBSTAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
registraturen@jakobstad.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
598
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet