Kontaktuppgifter

Besöksadress

Topeliusesplanaden 7

Postadress

PB 29
66901
NYKARLEBY

Telefonnummer
Allmän e-postadress
nykarleby.stad@nykarleby.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
893
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Vänorter

Sollefteå
Sverige
Hammel
Danmark