Larsmo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Norra Larsmovägen 30

Postadress

PB 101 68571 LARSMO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
larsmo.kommun@larsmo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
440
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet