Kontaktuppgifter

Besöksadress

Juttilantie 1

Postadress

14200
TURENKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@janakkala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
165
Språkförhållande
Finskspråkig