Hausjärvi

Contacts

Besöksadress

Keskustie 2-4

Postadress

12100 OITTI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
hausjarvi@hausjarvi.fi

Local information

Kommunnummer
086
Språkförhållande
Finskspråkig