Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 2-4

Postadress

12100
OITTI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
hausjarvi@hausjarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
086
Språkförhållande
Finskspråkig