Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 42
69101
KANNUS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kannus.kaupunki@kannus.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
217
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Ustjuzna
Ryssland 1994
Põlva
Estland 1992