Kontaktuppgifter

Besöksadress

Lampintie 5

Postadress

69300
TOHOLAMPI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
toholammin.kunta@toholampi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
849
Språkförhållande
Finskspråkig