Karleby

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Salutorget 5

Postadress

PB 43 67101 KARLEBY

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kokkola@kokkola.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
272
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet