Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virkatie 1

Postadress

PB 6
16601
KÄRKÖLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
karkolan.kunta@karkola.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
316
Språkförhållande
Finskspråkig