Kärkölä

Contacts

Besöksadress

Virkatie 1

Postadress

PB 6 16601 KÄRKÖLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
karkolan.kunta@karkola.fi

Local information

Kommunnummer
316
Språkförhållande
Finskspråkig

Neighboring municipalities