Kontaktuppgifter

Besöksadress

Heikinkuja 4

Postadress

04600
MÄNTSÄLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
palvelupiste@mantsala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
505
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Varan kunta
Sverige 2002
Lahemaan kansallispuisto
Estland