Hollola

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 3

Postadress

PB 66 15871 HOLLOLA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@hollola.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
098
Språkförhållande
Finskspråkig