Kemi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Valtakatu 26

Postadress

94100 KEMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kemi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
240
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner