Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ratatie 6

Postadress

95200
SIMO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
simon.kunta@simo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
751
Språkförhållande
Finskspråkig