Keminmaa

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kunnantie 3

Postadress

94400 KEMINMAA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@keminmaa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
241
Språkförhållande
Finskspråkig