Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kunnantie 3

Postadress

94400
KEMINMAA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@keminmaa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
241
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Porsanger
Norge 1984
Apatit
Ryssland 1989