Kontaktuppgifter

Besöksadress

Asemantie 1

Postadress

PB 12
90441
KEMPELE

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kempele.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
244
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Elva
Estland 1989