Limingo

Contacts

Besöksadress

Liminganraitti 10 C
 

Postadress

91900 LIMINGO

Allmän e-postadress
kunta@liminka.fi

Local information

Kommunnummer
425
Språkförhållande
Finskspråkig