Kontaktuppgifter

Besöksadress

Liminganraitti 10 C
 

Postadress

91900 LIMINGO

Allmän e-postadress
kunta@liminka.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
425
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Nõo
Estland 1991