Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kunnankuja 4

Postadress

91800
TYRNÄVÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@tyrnava.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
859
Språkförhållande
Finskspråkig