Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kiteentie 25

Postadress

82500
KITEE

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kitee@kitee.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
260
Språkförhållande
Finskspråkig